Regler for
Krocketturnering på
Bornholm
Turneringsregler for DGI Krocket Bornholm
 
1     Krocketregler
 
Der spilles efter DGl’s gældende krocket regler.
Turneringsplanen tilrettelægges efter antal tilmeldinger i de enkelte klasser
2       Tilmeldinger:        Der spilles mindst 2 kampe i hver afdeling.
3 - 5   Tilmeldinger:        Spilles som normal puljekamp alle mod alle.
6 - 8   Tilmeldinger         Opdeles i 2 puljer.
 
Hvis det er nødvendigt for at få et passende antal kampe, vil der i par- og holdturneringerne blive lagt rækker sammen.
 
2.0   turneringer
Alle der er nævnt i foreningernes klassificeringsliste kan deltage som spiller eller reserve.
 
Ved tilmelding angives hvilken række og turnering der stilles op i, samt eventuelle reserver.
Turneringsudvalget kan placere et par / et hold i en anden række.
 
OBS! Ved opstilling i par- og holdturneringen er der tvungen reserve (mindst1 reserve).

2.1   Enkeltmand  
Hver deltager spiller med 2 kugler (Rød + gul og blå + sort).
Der kan stilles op i en højere række end spilleren er klassificeret i.
Der kan ikke tilmeldes reserver.
 
2.2   Par  
Et par består af 2 personer plus reserve.
En spiller kan ikke samtidig være parspiller og reserve for et andet par i samme række..
En reserve kan være reserve for flere par.
 
Kampene skal gennemføres med de spillere der er ført på tilmeldingen.
Parrene sammensættes efter max point ved klassificering.
Eksempler på sammensætning er vist på bagsiden.
 
2.3   Hold
Et hold består af 2 par plus reserve.
Holdene sammensættes efter max point ved klassificering.
 
Eksempler på sammensætning er vist på bagsiden.
 
En spiller kan ikke samtidig være holdspiller og reserve for et andet hold i samme række.
En reserve kan være reserve for flere hold.
 
Ved en holdkamp skal hvert makkerpar spille kamp mod begge par i modstanderholdet.
 
3     Kampdage
Krocketudvalget fastlægger turneringsdage / - uger.
Kampene gennemføres på de spilledage der er nævnt i turneringsplanen.
Der kan dog aftales andre spilledage indenfor samme uge.
Såfremt kampen flyttes til en anden uge, skal datoen forinden oplyses til turneringslederen.
Udsatte kampe skal være afviklet inden næste spillerunde.

4     Resultater
Kampresultater indføres i fællesskab på kampsedlen og underskrives af begge parter.
Vinder opbevarer kampsedlen med kampresultat og indberetter resultatet til turneringslederen, der indfører resultaterne i RESULTATSLISTEN.
Er der ikke mulighed for indberetning af resultater pr. E-mail, sendes/afleveres resultatsedlen til turneringslederen.
Blanke kampskemaer udleveres af turneringsledelsen til den enkelte spiller til egne notater. Point fra hver kamp, kan påskrives egen resultatliste.
Indberetning af kampresultater kan ske pr. E-mail til turneringslederen.
 
5     Vindere     
I en sammensat pulje tæller alle kampe når vinderen af en række skal findes.
Vinderne i de enkelte klasser er BORNHOLMSMESTRE.
Ved LIGE antal VUNDNE kampe vinder de, der har flest point.
Pointene beregnes på grundlag af egne erhvervede point reduceret med afgivne point.
Ved LIGE antal POINT: Flest vundne kampe indbyrdes.
HVIS LIGE I INDBYRDES KAMPE: Omkampe på neutral bane.
 
Er der flere puljer i rækken, spiller nr. 1 fra hver pulje om 1. pladsen i rækken og dermed retten til at deltage i DM.
 

6     Op- / nedrykning

Den enkelte spiller der vinder turneringen, rykker en række op.
Klubberne kan indstille til krocketudvalget om nedrykning af spillere.
 
Klassifikationen er knyttet til den enkelte spiller. Det er den enkelte spiller, der rykker en række op eller ned.
Tvungen oprykning efter en turnering forudsætter at det vurderes ud fra antal kampe om der er grundlag for oprykning. Frivillig oprykning vurderes i klubben.
 
Såfremt der kun stiller én person / ét par / et hold op i en række, sker der ikke automatisk oprykning.
I dette tilfælde sker oprykning kun hvis man vinder det efterfølgende DM.
 
Nedrykning  kan finde sted efter vurdering af vundne / tabte kampe.

7     Diverse.
Spørgsmål angående fortolkning af regler m.v., rettes til Turneringsudvalget.
Turneringsudvalget kan påbyde omkamp, hvis klager findes berettiget.
Ved udeblivelse fra kampe uden forudgående aftale, er kampen tabt.
 
Trækker et par sig fra turneringen inden turneringsstart, revideres turneringsplanen om nødvendigt.
Trækker et par sig fra turneringen efter turneringsstart, annulleres resultaterne fra parrets kampe, modstanderne opføres som vindere og turneringsplanen revideres om nødvendigt.
 
8     Turneringsudvalg.
 
Hver klub udpeger en repræsentant til turneringsudvalget.
Turneringsudvalget vælger i sin midte en turneringsleder for hver turnering (single- par og hold).
Turneringsudvalget udarbejder turneringsplan, udleverer turneringsplan og kampskemaer og fører resultatlisterne. 

9     DANMARKSMESTERSKABER (DM)
I enkeltmandsturneringen er vinder og nr. 2 i hver klasse berettiget til at deltage i Danmarksmesterskaberne.
I par og holdturneringen er vinderne i hver klasse er berettigede til at deltage i Danmarksmesterskaberne.
Hvis vinderne ikke ønsker at deltage i DM skal nr. 2 i turneringen, automatisk have tilbud om at deltage i DM.
Er der kun èn tilmelding i en klasse, kan den/de tilmeldte deltage i DM.
 
Den enkelte spiller får point i forhold til klassificering:
Klasse: C2 C1 B2 B1 A2 A1 M2 M1
Point: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
De enkelte par / hold må have følgende max. Point:
Klasse: C2 C1 B2 B1 A2 A1 M2 M1
Par: 2 4 6 8 10 12 14 16
Hold: 4 8 12 16 20 24 28 32
 
Parsammensætning
 
Række: C2 C1 B2 B1
  2 C2 spillere 2 C1 spillere 2 B2 spillere 2 B1 spillere
    C2 + C1 spiller C1 + B2 spiller B2 + B1 spiller
    2 C2 spillere 2 C1 spillere 2 B2 spillere
    C2 + B2 spiller C1 + B1 spiller B2 + A2 spiller
      C2+ B1 spiller  
   
 
 
 
 
 


Holdsammensætning
  Holdet kan bestå af følgende spillere: I alt: Max. point
Hold C2 C2 C2 C2 C2 4 4
Hold C1 C2 C1 C1 B2 8 8
Hold B2 C1 B2 B2 B1 12 12
Eksempel: Vinder DM  B2 B1  B1 A2 Oprykning Ny klassificering
Hold B1 B1 B1 B2 A2 16 16
Hold A2 A2 A2 B1 A1 20 20
Hold A1 A1 A1 A2 M2 24 24
Hold M2 M1 M2 M2 A1 28 28
 

 
I overensstemmelse med  konferencen i nov. 2015 er reglerne
gennemgået og vedtaget af Krocketudvalget d. 1. marts 2016
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle