Der spilles efter en klassificering.

Hver enkelt klub klassificerer egne spillere. Klassificering sendes hvert år til krocketudvalget på Bornholm, der kan give forslag til ændringer.

Nye spillere starter altid som C-2 spillere.

Gamle spillere klassificeres hvert år. Omklassificering kan ske ½ år efter, hvis spilleren ønsker det.
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle