Kontingent

Medlemmerne i Kroket og Petanque er undtaget fælleskontingentet, og har fra den 1. september 2022 et kontingent på 300 kr. om året. Dog skal medlemmer i disse afdelinger betale fælleskontingentet, hvis de ønsker at dyrke en andet idræt ud over kroket eller petanque.
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle