HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING
         Fredag den 24. marts 2023 i Klubhuset kl. 17.00
         Annonceret d. 8. marts 2023 i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
                                           
 
         DAGSORDEN                                                                                       Beslutninger
 
 1.    Valg af dirigent                                                                           Jan Vesth valgt
 
 1.    Formandens beretning v/HC Pedersen                                            Godkendt                     
 
 1.    Beretning fra udvalgene:
              Badminton:      Doris Carlsen                                                          Fremlagt
              Bordtennis:      Kenny Jensen                                                          Fremlagt
              Fodbold:          Jeppe Pedersen                                                       Fremlagt
              Gymnastik:      Iris V. Kofod                                                             Fremlagt
              Petanque:         Kaj Erik Hansen                                                      Fremlagt af Jane Riis
              Kroket:             Herdis Jensen                                                         Fremlagt
              Esport:             Merete Verner Krogh                                               Afbud
              Floorball:         Carl Johan Mikkelsen                                                Afbud
 
 1.    Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2022                               Godkendt                     
              v/Trine Leerskov
 
 1.    Indkomne forslag                                                                                
               Ingen forslag
 
 1.    Fremlæggelse af budget for 2023 v/Trine Leerskov                            Godkendt                     
 
 1.    Valg af forretningsudvalg:
               A:     Kasserer for 2 år      
                       *På valg: Trine Leerskov (ønsker genvalg)                                Genvalgt
               B:     Medlem for 2 år                                                                    Christian Kofod valgt
               C:     1 suppleant for 1 år                                                               Bestyrelsen bemyndiges til
                                                                                                                  at finde et nyt medlem
 1.    Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
               På valg: Mogens Haugbølle, Bo Rasmussen,                                     Genvalgt
               og Kim Rømer                                                                               Genvalgt
 
 1.    Valg af fanebærer for 1 år:    
               På valg: Tom Vesth                                                                        Genvalgt
               Suppleant på valg: Iris Kofod                                                          Genvalgt
                                           
 1.    Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
               På valg: Flemming Hansen                                                             Genvalgt
               Revisorsuppleant på valg: Knud Erik Olsen                                       Genvalgt
 
 1.    Eventuelt
               Kåring af årets ildsjæl og årets leder + 3 foldigt leve HIF                  Bente Clausen, Fie og Carsten Olin
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle