HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING

Fredag den 20. marts 2020 i Klubhuset kl. 19.00 - udsat til 12. juni pga. corona restriktioner.
Annonceret første gang 29. februar og gentaget 29. maj i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
                     
         DAGSORDEN:                                                                             Beslutninger:
 1. Valg af dirigent                                                                     Tom Vesth                      
 
 1. Formandens beretning v/Johnny Asmussen                              Godkendt
 
 1. Beretning fra udvalgene:
            Badminton:   Doris Carlsen                                                     Fremlagt
            Bordtennis:   Kenny Jensen                                                    Fremlagt
            Fodbold:       Jeppe Pedersen                                                 Fremlagt
            Gymnastik:   Iris V. Kofod                                                      Fremlagt
            Petanque:      Kaj Erik Hansen                                                Afbud
            Kroket:          Herdis Jensen                                                  Fremlagt
            Orientering fra:
            Floorball:      Carl Johan Mikkelsen                                          Afbud
            Volleyball:   Mark Langhave                                                   Afbud
            Five-A-side: Frank Pedersen                                                  Fremlagt
 
 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2019                      Godkendt
            v/Susanne Olsen
 
 1. Indkomne forslag:                                                               Ingen
 
 1. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af                       Uændret kontingent
            budget for 2020 v/Susanne Olsen                                         Fremlagt
 
 1. Valg af forretningsudvalg:
           A:     Formand for 2 år
                   *På valg: Johnny Asmussen (ønsker ikke genvalg)           H. C. Pedersen valgt
        
           B:     2 forretningsudvalgs medlem for 2 år
                   *På valg: Leif Nielsen (ønsker ikke genvalg)                    Carsten Pedersen valgt
                   *På valg: Jeppe Pedersen                                             Genvalgt
                   1 forretningsudvalgs medlem for 1 år
                   *ledig hvis H. C. bliver valgt til formand                         Trine Leerskov valgt
 
           C:     1 suppleant for 2 år,
                   *På valg: ej besat                                                        Johnny Asmussen valgt
                   1 suppleant for 1 år
                   *ledig hvis Carsten vælges til FU                                   Bestyrelse bemyndiges til
                                                                                                    at finde suppleant selv
 1. Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
            På valg: Mogens Haugbølle, Bo Rasmussen                           Genvalgt
            og Kim Rømer                                                                    Genvalgt
 
 1. Valg af fanebærer for 1 år:    
            På valg: Tom Vesth                                                            Genvalgt
            Suppleant: Iris Kofod                                                          Genvalgt
                                           
 1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
            Revisor: på valg Flemming Hansen                                       Genvalgt
            Revisorsupp. på valg Jensaage Kjær                                     Genvalgt
 
 1. Eventuelt:
           + årets leder                                                                      Bent Jensen
           + 3 foldigt leve for HIF
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle