HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING
Fredag den 21. marts 2021 i Klubhuset kl. 19.00 - udsat til de 11. juni 2021 pga. Corona restriktioner.
Annonceret d. 22. maj 2021 i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
                                           
 
         DAGSORDEN:                                                                                  Beslutninger:
 1. Valg af dirigent                                                                          Jan Vesth
 
 1. Formandens beretning v/H. C. Pedersen                                      Godkendt
 
 1. Beretning fra udvalgene:
           Badminton:        Doris Carlsen                                                     Fremlagt
           Bordtennis:        Kenny Jensen                                                    Afbud
           Fodbold:            Jeppe Pedersen                                                 Fremlagt
           Gymnastik:        Iris V. Kofod                                                      Fremlagt
           Petanque:          Kaj Erik Hansen                                                Fremlagt
           Kroket:              Herdis Jensen                                                   Fremlagt
           Orientering fra
           Floorball:           Carl Johan Mikkelsen                                         Afbud
           Five-A-Side:       Frank Petersen                                                 Afbud
 
 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2020                          Godkendt
            v/Susanne Olsen
 
 1. Indkomne forslag                                                                    Ingen
 
 1. Fastsættelse af kontingent og                                                  Uændret kontingent
            fremlæggelse af budget for 2021 v/Susanne Olsen                     Fremlagt
 
 
 1. Valg af forretningsudvalg:
            A:     Kasserer for 2 år
                    *På valg: Susanne Olsen(ønsker ikke genvalg)                  Trine Leerskov valgt
             
            B:     Forretningsudvalgs medlem for 2 år
                    *På valg: Trine Leerskov (bliver ledig                               Merete Verner Krogh valgt
                    hvis Trine vælges til kasserer)                                             
 
            C:     1 suppleant for 2 år,                                                      Bestyrelsen bemyndiges til
                    *På valg: ej besat                                                          at finde suppleant selv
                     
 1. Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
           På valg: Mogens Haugbølle, Bo Rasmussen ,                             Genvalgt alle 3
           og Kim Rømer
 
 1. Valg af fanebærer for 1 år:    
            På valg: Tom Vesth                                                               Genvalgt
            Suppleant: Iris Kofod                                                             Genvalgt
                                           
 1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
            Revisor: på valg Flemming Hansen                                          Genvalgt
            Revisorsupp. på valg Jensaage Kjær(ønsker ikke genvalg)         Knud Erik Olsen valgt

 
 1. Eventuelt:
           + æresmedlemmer 2021                                                        Susanne Olsen
                                                                                                      Iris Viborg Kofod
                                                                                                      Herdis Jensen
                                                                                                      Kaj Erik Hansen
                                                                                                      Jeppe Pedersen
           + 3 foldigt leve for HIF
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle