Bornholm

Gymnastikafdelingen

Velkommen til gymnastiksæson 2020/2021.

Vi starter op i uge 38, som er den uge, der begynder med mandag den 14. september.
Dog starter springholdet først den 24. september.

Vi har tilbud til alle aldre, og håber at se alle jer, der gik til gymnastik sidste sæson -
samt en masse nye. I forhold til sidste sæson har vi måttet bytte rundt på vores gymnastikdage, så der er hold som har skiftet dag.

Vi har ændret lidt på nogle holdsammensætninger, da vi er udfordret på instruktørsiden. Vi mangler instruktør til Rytmix og Chill Out - er det noget for dig ? Kontakt Iris Kofod. Vi håber I tager godt imod vores tilbud i år. De første 3 gange er prøvegange på alle hold.

Som nyt i år prøver vi et tilbud om "chill-out" hold for juniorgruppen (7.-8. kl.)

Vi hjælper med kontakt til det kommunale tilbud om fritidspas   https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Fritidspas.aspx
Kontakt: Iris Kofod, mobil 51 27 91 22

Er du en instruktør eller en forældre, som vil hjælpe på et hold, hører vi gerne fra dig.
Ring eller skriv på mobil : 51 27 91 22 

Tilmelding sker direkte på holdene - så møde bare op - de første 3 gange er prøve gange. Der kan være enkelte hold der skal tilmelde sig elektronisk.
 
Vi vil gerne have flere til at dyrke mere idræt og har derfor indført en rabat ved dyrkelse af flere grene/hold i HIF. Der betales fuldt kontingent for det dyreste hold, og der gives en rabat på 50% på øvrige hold. 

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle | Tlf.: +45 56964527