Ungdomstræner:                                              Ungdomstræner:

Kenny Jensen                                                    Per Koefoed
Havnegade 7, lejl. 4 3790 Hasle                          
Tlf.  23 64 01 67                                                Tlf.   23 74 50 15
Mail:  Kenny.j@fritid.tele.dk                                 Mail:  perkoefoed1@gmail.com
 


Ungdomstræner:                                                60+:

Marco Glimberg                                                  Bente Clausen
                                                                  
Tlf.                                                                    Tlf.  61 71 37 90
Mail:                                                                  Mail: bentecla@mail.dk

 
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle