Medlemsmøde i HIF Krocket
Mandag den 30.januar kl. 13.00 i Hasle Klubhus


Formand Herdis Jensen bød de fremmødte medlemmer velkommen. Hun bød særskilt velkommen til HIF’s hovedformand Johnny Asmussen.

Leif G. Nielsen blev valgt som dirigent og referent.
Der var mødt 14 af 19 medlemmer til mødet.

Herdis orienterede herefter forsamlingen om:
 
 • Kontingent for 2017 på 275,00 kr.
 •  
 • Det havde været et aktivt år med 7 mixstævner, strandkrocket, natkrocket og deltagelse i DGI’s udskrevne turneringer (enkeltmands-, par- og holdturnering). Stævnerne afvikles med mellem 40 og 50 deltagere.
 •  
 • Øststævne afholdt i Køge med deltagelse af Gunnar og Leif.
 •  
 • Ved natkrocket blev der spist grillstegt kylling med det hele. Herefter blev der spillet krocket på det oplyste stadion i Nyvest.
 •  
 • Hasle deltog i turneringen med 5 deltagere: Gunnar Birkholm, Leif Nielsen, Herdis Jensen, Bitten Svendsen og Svend Hansen.
 •  
 • Gunnar vandt A1, og blev senere dansk mester. Gunnar og Leif vandt A1 i par, og de vandt senere DM for par. Endelig vandt Gunnar, Leif, Herdis, Svend og Bitten holdturneringen i A2.
 •  
 • Der havde været afholdt grill aktivitet med god opbakning. Forventes videreført 2017.
 •  
 • Krocketfestival blev afviklet 23.9 – 25.9 2016 med kampe lørdag i Neksø og Hasle søndag med planlagt afslutningsfest i Hasle på Hotel Herold. Der var tilmeldt 8 spillere fra det øvrige land. Festivalen afholdes ikke i 2017, men erstattes måske af et Bornholmerstævne i september.
 •  
 • DGI Krocket er i gang med at planlægge invitationerne til turneringerne i 2017. Kalenderen med klubbernes stævner og datoer for turnering blev udleveret.
 •  
 • Regnskab for krocket blev forelagt og godkendt.
 •  
 • HIF’s hjemmeside har krocket sin egen side, hvor vi kan få forskellige oplysninger lagt ind, såsom vore stævner, andre aktiviteter, billeder af begivenheder mm. Siden opdateres ved at sende oplysningerne til Leif Nielsen HIF, der er vor kontakt.
 Johnny Asmussen HIF oplyste, at hovedgereralforsamlingen i HIF var fredag den 10.3.2016 kl. 19.00, og at alle var velkomne. Herefter drøftedes forskellige emner vedrørende krocketafdelingen, regnskabsaflæggelse, samt hvordan man kunne finde nye medlemmer.
 
Træningstiden blev drøftet. Det blev besluttet, at der trænes mandag 9.30-13 og onsdag 13-16.30 hele året.
 
Det blev besluttet, at revurdere klassifiseringen for Hasles spillere og ændre dette på HIF’s hjemmeside.  Forslag til klassificering blev forelagt og godkendt. Denne fremsendes til DGI Krocket.
 
Valg:
 
Bitten Svendsen valgt for 2 år.
 
Der blev efter mødet serveret øl, vand, snitter, kaffe og kage efter mødet.  
 
Eventuelt:
 
Behandlet under de andre punkter.

 
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle