Medlemsmøde i HIF Krocket
Mandag den 29.januar kl. 13.00 i Hasle Klubhus

 
 
Hasle Idrætsforening
Krocket
3790 Hasle
 
Dato: 31. januar 2018
sagsbeh. Lgn.


 
 
 
Formand Herdis Jensen bød de fremmødte medlemmer velkommen. Hun bød særskilt velkommen til HIF’s hovedformand Johnny Asmussen.
 
 
Leif G. Nielsen blev valgt som dirigent og referent.
Der var mødt 9 af 17 medlemmer til mødet.
 
Herdis orienterede herefter forsamlingen om:
 
 • Kontingent for 2018 på 275,00 kr.
 
 • Det havde været et aktivt år med 8 mixstævner, strandkrocket, natkrocket og deltagelse i DGI’s udskrevne turneringer (enkeltmands-, par- og holdturnering). Stævnerne afvikles med mellem 40 og 50 deltagere.
 
 • Strandkrocket på Balka er efterhånden blevet et yndet med mange par ovrefra. Efterfølgende spisning på Snogbæk Kro.
 
 • Ved natkrocket blev der spist grillstegt kylling med det hele. Herefter blev der spillet krocket på det oplyste stadion i Nyvest.
 
 • Hasle deltog i turneringen med 4 deltagere: Gunnar Birkholm, Leif Nielsen, Herdis Jensen, Bitten Svendsen.
 
 • Gunnar vandt M2, og deltog senere i DM. Leif deltog i samme DM som deltager i A1. Herdis vandt B1 i enkeltmand. Gunnar og Leif vandt M2 i par, og deltog senere DM for par. Endelig vandt Gunnar, Leif, Herdis og Bitten holdturneringen i A1.
 
 • Der havde været afholdt grill aktivitet med god opbakning. Forventes videreført 2018.
 
 • Gule ærte sammenkomst i vinteren 2017 med samme gode opbakning. Kunne muligvis erstattes med stegt flæsk og persillesovs i 2018 på The Ranch.
 
 • Bornholmerstævne i september blev aflyst, da det blev vurderet at der var for få tilmeldinger fra det øvrige land. Vil blive forsøgt igen i 2018 hos Hasle Krocket med spisning på Røgeriet i Hasle. 21.9.
 
 • Der er planlagt en krocketdag der afholdes den 23.6
 
 • Der er mulighed for at der i forbindelse med Strandkrocket 2018, vil blive afholdt et spotkursus med instruktør ovrefra.
 
 • DGI Krocket er i gang med at planlægge invitationerne til turneringerne i 2018. Kalenderen med klubbernes stævner og datoer for turnering blev udleveret.
 
 • Regnskab for krocket blev forelagt og godkendt.
 
 • HIF’s hjemmeside har krocket sin egen side, hvor vi kan få forskellige oplysninger lagt ind, såsom vore stævner, andre aktiviteter, billeder af begivenheder mm. Siden opdateres ved at sende oplysningerne til Leif Nielsen HIF, der er vor kontakt.
 
 • Der kommer flere invitationer fra det øvrige land. Hasle deltager tit i Stævne i Kastrup ved Vordingborg, og Krocket i Storstrømmen har 25 års jubilæum i år 30.6. Deltagelse tages der stilling til når invitation kommer.
 
 
Johnny Asmussen HIF oplyste, at hovedgereralforsamlingen i HIF var fredag den 16.3.2018 kl. 19.00, og at alle var velkomne. Herefter drøftedes forskellige emner: Renovering af pavillon ved Hallen, ny rengøringsdame, nyt lys i klubhus, ny ekstra sofa og en drøftelse af baneforholdene foranlediget af hærværkskørsel på banen ved klubhuset. Krocket bad om at græsklipningen på stadion blev forbedret, hvilket Johnny ville tage op med BRK.
 
Træningstiden blev drøftet. Det blev besluttet, at der trænes mandag 9.30-13 og onsdag 13-16.30 hele året.
 
Det blev besluttet, at revurdere klassifiseringen for Hasles spillere og ændre dette på HIF’s hjemmeside.  Forslag til klassificering blev forelagt og godkendt. Denne fremsendes til DGI Krocket.
 
Valg:
 
Herdis Jensen valgt for 2 år.
 
Der blev efter mødet serveret øl, vand, snitter, kaffe og kage efter mødet.  
 
Eventuelt:
 
Behandlet under de andre punkter.
Med sportslig hilsen
Herdis Jensen
formand
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle