Historisk rids fra jubilæumsskriftet i anledning af HIF’s 100 års jubilæum.

Hasle Idrætsforening blev stiftet den 22. marts 1905. Beklageligvis mangler der protokoller fra 1905 til 1922, så oplysningerne om dette tidsrum er, som de er genfortalt af ældre medlemmer til det skrift, der blev udgivet i anledning af HIF’s 50 års jubilæum i 1955. Et skrift, der også på andre områder har dannet grundlag for dette.

 

Det var lærer Jørgensen, der tog initiativ til stiftelse af foreningen, og han blev den første formand, men hvem der ellers sad i den først bestyrelse, ved man meget lidt om. Det vides dog, at smedemester Aug. Andersen, der senere et stykke tid har været formand, var medlem af den første bestyrelse.

 

Det var dengang, som også gennem hele den efterfølgende årrække, fortrinsvis fodbold, der dyrkedes. Selve spillet var dengang mere kraftbetonet end nu, men kammeratskabet har altid været det samme.

Jens Jørgensen 1/1 1874 - 29/12 1961
Foreningens første formand, senere kasserer
1932 - 1944
Æresmedlem i 1940 og samme år
tildelt Dansk Idrætsforbunds guldnål.
Svend Kruse 21/2 1910 - 4/3 1979
Formand 1940 - 1942
Næstformand 1935 1940
Håndbold- og badmintonsleder, baneforvalter
og fodbolddommer igennem mange år.
Som så mange foreninger måtte HIF i 1919 standse sin virksomhed på grund af forholdene. Af nedenstående udskrift af protokollen, der stammer fra året 1922, ses det, hvordan man kom i gang igen.

Allerede den 30. april blev der spillet en kamp mod B.1910. Den blev vundet med 3-0. Søndag den 6. august blev foreningen indmeldt i B.B.U., og den første kamp under B.B.U. blev spillet i Hasle med R.B., der vandt 3-0.

 

I vinteren 1923 blev der dyrket gymnastik for herrer under ledelse af lærer Jørgensen, og for damer under ledelse af frk. Dagny Thomsen. Samme år stilledes også med et juniorhold.

 

I juni 1924 overdrog tennisklubben banen til idrætsforeningen, og en del af medlemmerne benyttede banen flittigt. I løbet af efteråret blev der spillet om klubmesterskabet, der blev vundet af brødrene Marcussen.

 

Mange af datidens fester blev afholdt på Hasle Badehotel, og her holdtes også de fleste af de til tider meget bevægede generalforsamlinger. I oktober 1927 blev Andreas Lund valgt til formand, og han afløstes i 1929 af Olaf Thorsen.

 

Påsken 1931 havde foreningen besøg af Olympia fra København, som spillede en kamp mod 1. holdet. Kampen blev vundet Olympia med 4-2, og året efter havde HIF igen besøg, denne gang af en klub, der hed Viktoria.

 

I 1932 kom lærer Jørgensen igen i bestyrelsen, denne gang som kasserer, en post han til alles tilfredshed behold til 14 år.


Herunder ses 1. holdet fra 1932.

I 1933 blev Andreas Lund igen valgt til formand, og samme år indledtes et samarbejde med Simrishamn, hvor det blev aftalt at spille kamp skiftevis i Simrishamn og Hasle om en pokal, der var udsat af Det østbornholmske Dampskibsselskab. Men dette samarbejde gik senere over styr.

I 1934 blev Albert Jensen valgt til formand. I 1936 var der planer om at købe grunden ved Hasle Badehotel, disse planer blev dog aldrig gennemført. Samme år spilledes i pinsen en kamp mod Tårbæk, der vandt 5-2. I foråret 1937 fik HIF besøg af Hvidovre og gjorde senere genvisit. Samme år blev Knud Thorsen valg til formand, men allerede året efter afløstes han af sin bror, Olaf Thorsen, der startede damehåndholden, som han blev den første leder af.

 

I 1939 begyndte man på badminton, og i pinsen samme år havde man besøg fra Hærens Arsenal, der blev slået 5-2. Dette år blev Olaf Thorsen afløst af Svend Kruse på formandsposten.

 

Ved jubilæumsfesten i 1940 fik lærer Jørgensen overrakt D.I.F.’s guldnål og ved samme lejlighed udnævnt til HIF’s første æresmedlem.

 

En ny fodboldbane havde længe været på tale, men først i 1942 tog planerne virkelig form, og på et møde hos borgmesteren, hvor foreningen mødtes med et udvalg fra byrådet og arkitekt Reker, fremvistes tegningerne til den nye fodboldbane. Der var købt en grund ved Siegård, men den var blevet solgt igen på grund af planerne om den nuværende placering af fodboldbanerne, og ud fra de forelagte planer blev der arbejdet videre med sagen.

 

I 1943 havde Otto Hansen overtaget formandsposten, og en af de store begivenheder i hans formandstid var afholdelsen af en storstilet sommerfest lørdag den 15. og søndag den 16. juli 1944 i anledning af indvielsen af det nye baneanlæg.

1. holdet fra 1949, stående fra venstre: Osvald Westh, Otto Nielsen, Poul Munch, Arne Pihl og Børge Johansen. I midten: Hans Chr. Kofoed, Svend Aage Jensen, Knud Jensen og forrest: Bernt Thiesen, Svend Truelsen og Carl Bergmann.

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle