ÅRSKONTINGENT

 

Badminton                        

Kontingentet opkræves 2 gange årligt i sæsonen med halvdelen. Medlemmer der
ikke bor på Bornholm (eksiler) betaler 200 kr. pr. gren som opkræves ved sæsonstart. Ved holdsamarbejde med andre klubber, kan afdelingen hvis vores kontingent er dyrere, godtgøre op til 30% af årskontingentet. Det kan aldrig blive billigere end i den samarbejdende klub.

00-11 år 400 kr.
12-18 år 700 kr.
19-34 år 1.400 kr.
35<motion> 800 kr.
Ledere 800 kr.
Badminton motion
Kontingentet opkræves 2 gange årligt i sæsonen med halvdelen
  
00-99 år 800 kr.
Vi vil gerne have flere til at dyrke mere idræt og har derfor indført en rabat ved dyrkelse af flere grene/hold i HIF. Der betales fuldt kontingent for det dyreste hold, og der gives en rabat på 50% på øvrige hold.
 

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle