Indmeldelsesblanketten skal udfyldes og afleveres
hurtigst muligt til træneren 
--------------------------------------------------
Hasle Idrætsforening 
 
Undertegnede indmelder sig hermed i Hasle Idrætsforening som aktivt medlem.
 
Jeg vil overholde klubbens love og forskrifter, så længe medlemskabet varer.
 
Medlemskabet gælder indtil skriftlig udmeldelse foreligger. Udmeldelse kan ikke ske, hvis der er kontingentrestance.
 
 
 
Aktivitet:                                   ______________________________________________________
 
Navn:                                       ______________________________________________________
 
Forældrenes navne:                   ______________________________________________________
 
Adresse:                                   ______________________________________________________
 
Telefon/mobil:                           ______________________________________________________
 
E-mail 1:                                   ______________________________________________________
 
E-mail 2:                                   ______________________________________________________
 
Fødselsdato:                               ____                  ____                  ____
                                                dd                       mm                    yyyy
 
 
Dato:                                        _____________
 
Underskrift:                               ______________________________________________________
                                                                            (Forældreunderskrift)
 
Afleveres i udfyldt stand, hurtigst muligt, til din træner.
 
 
Udfyldes af træner:
 
 
Navn på træner:                       ______________________________________________________
 
 
Dato for 1. træning:                  _____________
 
 
Kasserer Trine Leerskov – Kirkegade 9 – 3790 Hasle
Tlf. 4294 0130 – E-mail: trine.leerskov@hasle-if.dk
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle