Generalforsamlingen den 24. marts 2023
Beretning


Til sidste års GF sendte vi en indbydelse rundt, hvor vi opfordrede vores medlemmer til at møde op og hørte om foreningens nye tiltag og idéer.
Det gælder naturligvis også i dag 😊
Vi skrev i den forbindelse, at vi var i fuld gang med at etablere et fitnesscenter og at vi til sommer forhåbentlig kunne åbne op for padeltennis.
Bestyrelsen ville også fremlægge en ny kontingent struktur.
Vi vedtog en ny kontingent struktur – og det har været en succés:
HIF havde i forgårs 488 medlemmer (heraf knap 100 passive) og vi har i 2022 haft kontingentindtægter på 187.000. I 2021 havde vi kontingentindtægter på 158.000. Af vores knap 500 medlemmer er der 150 som er aktive i mere end én idrætsgren. Og det er rigtig godt.
Jeg nævner ikke disse tal for at gå vores kasserer, Trine, i bedene, men for at slå fast, at vi tog den rigtige beslutning sidste år.
 
Jeg vil også indledningsvis nævne, at Hasle Idrætsforening er en velfungerende forening, vi har en god økonomi – og vores afdelinger kører, stort set, godt – med ansvarsfulde og engagerede ledere.
Når jeg siger ”stort set”, så er det fordi der i enkelte afdelinger er lidt ”bump på vejen” – udfordringer – og vi mangler ledere og trænere.   
 
Afdelingsformændene vil senere komme ind på hvordan året 2022 er gået i de enkelte afdelinger, men da Fitness og Padeltennis ikke har et afdelingsudvalg og Merete fra esport er på ferie, så vil jeg give en kort status på disse idrætter.
 
Fitness:
Vi har på et år fået 99 medlemmer i Fitness – imponerende. Vi har jo ikke de mest moderne lokaler, ej heller de nyeste maskiner – men tallet og den aktivitet der er i Tjøllingahuzet, viser bare det behov der er for Fitness i Hasle. Vi har så sent som i dag fået en ny brugt varmepumpe installeret – sat op og sponsoreret af Bornholms Agro ved Mikkel Stenbye.
Men - vi mangler plads.
 
Padeltennis:
Tja … Vi havde jo håbet, at banerne lå herude nu – men vi / jeg har nok været for naive med hensyn til sagsbehandlingstiden i BYG og Miljø. Vi har godt vidst at den er lang – men så lang …. Og det, at vi er holdt hen med deadlines og aftaler er bare så ærgerligt!
Det sidste Miljø har fundet på er, at vores anlæg evt. skal gennemgå en miljøscreening – primært skal støj og lys undersøges og vurderes. Vi mener ikke det er nødvendigt, da det nævnte ikke er til gener for vores naboer, og vi kæmper for en undtagelse af denne screening.
Ikke mere om det, dog kan jeg sige, at vi efter et møde med Miljøafdelingen i starten af marts, nu er lovet svar i ugen efter påske omkring den nævnte miljøscreening. Vi håber!
 
Esport:
esport startede sæsonen med 12 unge mennesker der mødte op til forskellige spil én gang om ugen, men da interessen var og er stor, så besluttede Merete at udvide holdet til 22. Og det er fungeret godt. Men - vi mangler plads. Esport er en af de afdelinger jeg hentydede til, hvor vi  mangler ledere: Det er simpelthen et ”must”, at vi inden næste efterår kan få tilført flere ledere / trænere til esport – så vi bl.a. kan åbne op for flere esportaftener om ugen end den ene vi har i dag.
Det er dyrt at drive en idrætsforening – men som nævnt i min indledning er vores økonomi god.

Det er et gammelt hus vi sidder i, og det medfører øgede udgifter til vedligeholdelsen. Og – som vi alle har mærket på vores egen krop – så er der også øgede udgifter til forbrug: Udgifter til el, vand og varme har vi i 2023 budgetteret til 180.000 – i 2021 brugte vi 68.000.
Men - så har vi heldigvis en række ”underafdelinger / udvalg” i HIF som hjælper os med at skaffe penge til at drive vores forening. Det er primært Bankospillene og Sildefesten jeg tænker på. Vi har gode og kompetente hjælpere og tovholdere – det kører som det skal, I er trofaste, og det skal I have en stor tak for!
Trods det, at det er dyrt at drive en forening, så har vi stadig den mål sætning, at kunne tilbyde den idræt vores omgivelser efterspørger – det være til børn, unge og voksne – hvis vi kan og mener det er realistisk. Vi har et ansvar overfor vores omgivelser.
Som der står i vores vedtægter: ”Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel”.
 
For knap en måned siden fik vi en henvendelse fra byens dartspillere om vi kunne hjælpe dem med et lokale, og om de kunne være med i vores forening. Indtil nu har dartspillerne taget til Østermarie og Åkirkeby for at spille – og de har også haft et midlertidigt lokale i kælderen på skolen, men det har ikke være optimalt.
Vi var i FU og Bestyrelsen enige om, at det var en god idé, og det store lokale i kælderen er nu ved at blive indrettet til Dart.
Godt at vi således kan hjælpe byens dartspillere – det bliver spændende at følge udviklingen i vores nye afdeling.
 
Jeg har nævnt et par gange, at vi mangler plads til vores aktiviteter.
Som I jo ved, har vi jo kigget os om efter mere plads – skal det være en tilbygning til klubhuset, skal vi købe hallen (BRK vil gerne have vi overtager hallen for eksempelvis en krone) eller skal vi købe Væksthuzet?
Vi har budt på Væksthuzet, men sælger ville ikke acceptere vores bud. Fair nok. Vi vil nu gå i gang med mere konkret at søge efter midler i en række af de ”store fonde”, og se om vi kan skaffe finansiering til et evt. køb af Væksthuzet. Jeg vil pointere, at et eventuelt køb er afhængigt af om vi kan skaffe nok penge udefra.
Vi har idéer og drømme om at finde plads til et moderne fitness center, et sted med plads til dart, billard og esport og her er Væksthuzet et oplagt valg. Huset er også ideelt til udlejning til fester og forskellige former for arrangementer. Spændende at se hvad 2023 bringer på den front.
 
Som jeg nævnte, så mener jeg vi som byens og nærområdets idrætsforening har et ansvar overfor vores omgivelser.
MEN - omgivelserne har også et ansvar overfor os – vi er nødt til at have hjælp ”udefra” til at drive de afdelinger vi har – vi er nødt til at have mere hjælp end vi har i dag. Vi skal være flere hjælpere, ledere og trænere.
Sidste år nævnte jeg, at der var få hoveder der havde for mange kasketter på – og at udfordringen var, at kasketterne skulle fordeles til flere hoveder.
Er det så lykkedes?
Både ja og nej – mest nej, jeg synes det er svært at få knækket koden. Det er ikke lykkedes for mig. Vi har afdelinger der kører godt med det antal frivillige og ledere der er behov for, mens det i andre afdelinger kniber. Det skal gerne ændre sig.
Jeg vil ikke sige, som en formand sagde i en anden IF til deres GF: ”Der er for mange der nyder og for få der yder”!
Det kan da godt være der også hos os er en del der nyder – men det er vores opgave at få det antal til at yde, som der er behov for!
Jeg håber – og er rimelig sikker på, at der er forældre til de mange børn som eksempelvis spiller badminton­­ eller spiller fodbold eller går til gymnastik som godt vil give en hånd med – eller nuværende og tidligere spillere som vil involvere sig mere end de gør i dag.
Vi må hjælpes ad til at få knækket koden. Hvis det lykkedes at få flere til at involvere sig, så er jeg ikke bange for Hasle idrætsforening fremtid og udvikling.
 
Jeg har takket banko og sildefestfolket for deres trofaste og store arbejde, og vil naturligvis også rette en stor tak til klubhusadministrationen og klubhusudvalget for jeres store arbejde for HIF.
Bestyrelsen, vores revisor, de forskellige afdelingsudvalg, underudvalg, ledere og trænere – tak til jer alle for godt, trofast og loyalt samarbejde.
Også tak til Bytinget for samarbejdet i forbindelse med vores fælles arrangementer – og tak til pressen for omtale i medierne når der har været behov for det.
Har jeg glemt nogen? – jo: Forretningsudvalget – og her finder vi jo dem jeg omgås oftest med og taler mest med i dagligdagen. I er mine nærmeste samarbejdspartnere – tak for jer!
Jeg er her nødt til at nævne hvem der er i FU og hvorfor de er der, da der er sket ændringer på holdet siden sidste generalforsamling.
Carsten er stadig næstformand, Trine er stadig kasserer og Jeppe er stadig medlem – det er der altså ikke noget nyt i.
Men – Merete bad for et halvt års tid siden, om at træde ud af FU af personlige årsager og det sagde vi naturligvis ja til. Christian (Niller), hidtidig suppleant, overtog Meretes plads og da vi i FU har en bemyndigelse til at supplere os selv, så kontaktede vi Helene Hassager og spurgte, om hun kunne tænke sig en plads i FU og gøre en indsats for HIF, og det sagde hun heldigvis ja til. Helene bor i Helligpeder og har en dreng der spiller fodbold i klubben, og kunne desværre ikke være med i dag, da hun er ude at rejse.
Vi har aldrig – i hvert fald ikke de sidste mange år - haft 2 suppleanter i FU. Hvis I kigger på dagsordenen, punkt 7, B så ser I, at der skal findes en suppleant for 2 år.
 
Jeg foregriber begivenhedernes gang lidt, da jeg også i år vil bede forsamlingen om at give bestyrelsen bemyndigelse til at finde denne suppleant. Dette fordi pladsen meget vel skal besættes af en ny kommende formand, da jeg til næste år ikke modtager genvalg.
Med disse ord vil jeg afslutte min beretning for 2022. Tak!
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle