Forældreforeningen.

H.I.F. ´s Støtte og Forældreforening blev oprettet 15. september 1980, men måtte på grund af manglende opbakning nedlægges i 2014.

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle