HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING
Fredag den 22. marts 2019 i Klubhuset kl. 19.00
Annonceret d.  2. marts i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
                                           
 
         DAGSORDEN:                                                                                  Beslutninger:
 1. Valg af dirigent                                                                          Jan Vesth
 
 1. Formandens beretning v/Johnny Asmussen                                   Godkendt
 
 1. Beretning fra udvalgene:
            Badminton:   Doris Carlsen                                                          Ej mødt
            Bordtennis:   Kenny Jensen                                                         Fremlagt
            Fodbold:       Jeppe Pedersen                                                      Fremlagt
            Gymnastik:   Iris V. Kofod                                                           Fremlagt
            Petanque:      Kaj Erik Hansen                                                    Fremlagt
            Kroket:          Herdis Jensen                                                       Fremlagt
            Orientering fra
            Floorball:      Carl Johan Mikkelsen                                              Fremlagt
            Volleyball:    Mark Langhave                                                       Ej mødt
 
 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2018                           Godkendt
            v/Susanne Olsen
 
 1. Indkomne forslag - ændring af kontingentregel                            Godkendt
                                                                                                           Se vedhæftet notat
 
 1. Fastsættelse af kontingent og                                                     Uændret kontingent
            fremlæggelse af budget for 2019 v/Susanne Olsen                       Fremlagt
 
 1. Valg af forretningsudvalg:
            A:     Kasserer for 2 år
                    På valg: Susanne Olsen                                                      genvalgt
             
            B:     Forretningsudvalgs medlem for 2 år
                    På valg: Helle Ebbesen (ønsker ikke genvalg)                        Hans Christian Pedersen
                                                                                                            valgt
            C:     1 suppleant for 2 år,
                    På valg: Marie Rømer  (ønsker at stoppe før tid)                   Bestyrelse bemyndiges til at
                                                                                                           finde suppleant selv
 1. Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
            På valg: Mogens Haugbølle, Bo Rasmussen ,                                 genvalgt
            og Kim Rømer                                                                            genvalgt
 
 1. Valg af fanebærer for 1 år:    
            På valg: Tom Vesth                                                                    genvalgt
            Suppleant: Iris Kofod                                                                  genvalgt
                                           
 1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
            Revisor: på valg Flemming Hansen                                              genvalgt
            Revisorsupp. på valg Jensaage Kjær                                            genvalgt
 
 1. Eventuelt:
           + årets leder                                                                             André Kahlenberg
           + 3 foldigt leve for HIF
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forslag til ændring af kontingent:
 
 
Bestyrelsen foreslår 40 års aldersgrænsen nedsat til 35 år.
Bestyrelsen godkendte d. 28/5-2018 en forhøjelse af godtgørelse ved holdsamarbejde til 30%
 
Begge ændringer ønskes godkendt af generalforsamlingen.
 
 
 
Før ændring:
 
00-11 år 400 kr.
12-18 år 700 kr.
19-39 år 1.400 kr.
40<motion> 800 kr.
Ledere 800 kr.
Badminton/bordtennis/fodbold:             
Kontingentet opkræves 2 gange årligt
i sæsonen med halvdelen. Medlemmer der
ikke bor på Bornholm (eksiler) betaler 200 kr.
pr. gren som opkræves ved sæsonstart.
Ved holdsamarbejde med andre klubber, kan
afdelingen hvis vores kontingent er dyrere,
godtgøre op til 30% af årskontingentet(godkendt
28/5-2018). Det kan aldrig blive billigere end i den
samarbejdende klub.
 
 
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle