HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING

Fredag den 2. marts 2012 i Klubhuset kl. 19.30

Annonceret d.  11. februar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.

                                           

 

                      DAGSORDEN:                                                                    Beslutninger

1.                Valg af dirigent                                                             Jan Vesth        

 

2.                Formandens beretning v/Leif Nielsen                            Godkendt

 

3.               Beretning fra udvalgene:
Håndbold:     Torben Kjær                                Fremlagt

Badminton:   Doris Carlsen                                Fremlagt

Bordtennis:   Jens Koefoed                                Fremlagt

Fodbold:       Michael Glimberg                         Ej fremlagt

Gymnastik:   Iris V. Kofod                                Fremlagt

Petanque:      Kaj Erik Hansen                          Fremlagt

Kroket:          Herdis Jensen                             Fremlagt

Volleybold:   Allan Børgesen                             Fremlagt

Floorball:       Carl Johan Mikkelsen                 Ej fremlagt

 

4.               Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2011          Godkendt

  v/Susanne Olsen

 

5.                Indkomne forslag:                                                       Ingen

 

6.                Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af              Uændret kontingent

 budget for 2012 v/Susanne Olsen                               Budget fremlagt

 

7.                Valg af forretningsudvalg:

   A:  Formand for 2 år

   På valg:  Leif Nielsen                                                 Genvalg

        

   B:  2 forretningsudvalgs medlem for 2 år

         På valg: Michael Hansen Bager (modtager ikke genvalg)Michael Kaas Hansen

         På valg: ej besat                                                  Søren Vestergaard Gylling

 

   C: 1 suppleant for 2 år,                                              Ingen valgt – best. fik

        På valg: ej besat                                                    tilladelse til at supplere

                     

8.                 Valg af klubhustilsyn for 1 år: 

    På valg: Mogens Haugbølle, Kim Rømer,                   Genvalgt

    og Hans Henrik Holm (modtager ikke genvalg)                         Per Mortensen

 

9.                  Valg af fanebærer for 1 år:    

    På valg: Kaj Erik Mortensen                                      Genvalgt

    Suppleant: Iris Kofod                                                Genvalgt

                                           

10.               Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:

     Revisor: på valg Birger Kruse (modtager ikke genvalg)      Flemming Hansen

     Revisorsupp. på valg Flemming Hansen                    Britta Knudsen

 

11.              Eventuelt:

    Årets leder 2011                                                     Karen-Margrethe

                                                                                            Hansen Bager

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle