HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING
          Fredag den 18. marts 2016 i Klubhuset kl. 19.30
          Annonceret d.  27. februar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
                                           
 
          DAGSORDEN:                                                                                     Beslutninger
 1. Valg af dirigent                                                                                    Jan Vesth 
 
 1. Formandens beretning v/Johnny Asmussen                                        Godkendt
 
 1. Beretning fra udvalgene:
             Badminton:   Doris Carlsen (meldt afbud)                                           Fremlagt 
             Bordtennis:   Kenny Jensen                                                                Fremlagt
             Fodbold:       Henning Jensen                                                            Fremlagt
             Gymnastik:   Iris V. Kofod                                                                  Fremlagt
             Petanque:      Kaj Erik Hansen                                                            Fremlagt
             Kroket:          Leif Nielsen                                                                   Fremlagt
             Floorball:      Carl Johan Mikkelsen                                                      Ej mødt
 
 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2015                                  Godkendt
             v/Susanne Olsen
 
 1. Indkomne forslag: 3 forslag vedlagt                                                   Alle 3 trukket tilbage
                                                                                                                      af forslagsstiller
 1. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af                                    Kontingent uændret
              budget for 2016 v/Susanne Olsen                                                    Budget fremlagt
 
 1. Valg af forretningsudvalg:
              A:     Formand for 2 år
                       På valg: Johnny Asmussen                                                     Genvalgt
        
              B:     2 forretningsudvalgs medlem for 2 år
                      På valg: Leif Nielsen                                                                  Genvalgt
                      På valg: Ej besat                                                                       Jeppe Pedersen
 
              C:     1 suppleant for 2 år,
                       På valg: Ej besat                                                                      Ej besat
                     
 1. Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
             På valg: Mogens Haugbølle, Kim Rømer,                                            Genvalgt
             og Per Mortensen (ønsker ikke genvalg)                                            Kenny Jensen
 
 1. Valg af fanebærer for 1 år:    
              På valg: Knud Erik Olsen (ønsker ikke genvalg)                                 Tom Vesth
              Suppleant: Iris Kofod                                                                       Genvalgt
                                           
 1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
              Revisor: på valg Flemming Hansen                                                   Genvalgt
              Revisorsupp. på valg Britta Knudsen                                                 Genvalgt
 
 1. Eventuelt:
             + årets leder                                                                                    Kaj Erik Hansen
             + udnævnelse af 4 æresmedlemmer                                                Jan Haagensen
                                                                                                                    Morten Bech
                                                                                                                    Teddy Sørensen
                                                                                                                    Mogens Haugbølle
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forslag 1:

Fodboldafdelingen ved Henning Jensen har fremsendt nedennævnte forslag til behandling på generalforsamlingen som er modtaget den 8. marts 2016.
 
 
 
Forslag til H.I.F.'s generalforsamling.
 
På vegne af Fodboldafdelingen ønskes følgende forslag behandlet på generalforsamlingen den 18.3.2016: "Ved konstituering i bestyrelsen, skal næstformand i HIF altid udpeges blandt medlemmer af hovedbestyrelsen, det skal sikres at næstformanden udpeges blandt medlemmerne af de aktive afdelinger. (pt. petanque, badminton, bordtennis, gymnastik, kroket, floorboll og fodbold)"
 
Da vi anser dette forslag som mere vidtgående end det fremsatte forslag fra bestyrelsen, er det god foreningsskik at dette forslag kommer til behandling først.
 
På vegne af Fodboldafdelingen
Henning
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forslag 2:

Forslag til ændring af vedtægterne
 
 
Forslag til ændring af vedtægterne vedr. §7 stk. 4.
 
Stk 4 linie 1 lyder:
 
Alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
 
 
Dette ønskes ændret til:
 
Alle medlemmer der er 15 år, er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen. Til forretningsudvalget kan vælges medlemmer, som ikke samtidig er medlem af et afdelingsudvalg.
 
 
 
Vedtaget i bestyrelsen den 23. november 2015.
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Forslag 3:

Forslag fra Kenny Jensen, bordtennis indgået til formanden den 25/02-2016 som foreslår:
 
Hermed et forslag til vedtægts ændringer. §7 stk. 3 punkt 4 der tilføjes, samt regnskab fra afdelinger og underudvalg, samt en opgørelse over foreningens samlede formue. Begrundelse jeg mener generalforsamlingen for Hasle IF er øverste myndighed og derfor bør kende alt til regnskab og formue.
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle