HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING
         Fredag den 16. marts 2018 i Klubhuset kl. 19.00
         Annonceret d.  24. februar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
                                           
 
         DAGSORDEN:                                                                                  Beslutninger
 1. Valg af dirigent                                                                          Jan Vesth                      
 
 1. Formandens beretning v/Johnny Asmussen                                  Godkendt
 
 1. Beretning fra udvalgene:
            Badminton:  Carsten Lambrecht Pedersen                                   Fremlagt
            Bordtennis:   Kenny Jensen                                                       Fremlagt
            Fodbold:       Henning Jensen                                                    Fremlagt
            Gymnastik:   Iris V. Kofod (oplæst af Johnny Asmussen)              Fremlagt
            Petanque:      Kaj Erik Hansen                                                   Fremlagt
            Kroket:          Leif G. Nielsen                                                     Fremlagt
            Orientering fra:
            Floorball:      Carl Johan Mikkelsen                                             Fremlagt
             Volleyball:    Andre Kahlenberg Jørgensen                                 Fremlagt
 
 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2017                          Godkendt
            v/Susanne Olsen
 
 1. Indkomne forslag:                                                                   Ingen forslag
 
 1. Fastsættelse af kontingent og                                                  Uændret - se notat
            fremlæggelse af budget for 2018 v/Susanne Olsen                     Fremlagt
 
 1. Valg af forretningsudvalg:
            A:     Formand for 2 år
                    På valg: Johnny Asmussen                                              Genvalgt
        
            B:     2 forretningsudvalgs medlem for 2 år
                    På valg: Leif Nielsen                                                       Genvalgt
                    På valg: Jeppe Pedersen                                                 Genvalgt
 
            C:     1 suppleant for 2 år,
                     På valg: ej besat                                                           Marie Rømer valgt
                     
 1. Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
            På valg: Mogens Haugbølle, Kim Rømer,                                   Genvalgt
            og Kenny Jensen (vil gerne afløses)                                          Bo Rasmussen valgt
 
 1. Valg af fanebærer for 1 år:    
            På valg: Tom Vesth                                                                Genvalgt
            Suppleant: Iris Kofod                                                              Genvalgt
                                           
 1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
            Revisor: på valg Flemming Hansen                                          Genvalgt
            Revisorsupp. på valg Britta Knudsen (vil gerne afløses)              Jensaage Kjær valgt
 
 1. Eventuelt:
          + årets leder                                                                           Henrik Madsen- gymnastik
          + 3 foldigt leve for HIF
 

Notat til pkt. 6: Fastsættelse af kontingent
 
Der var ikke fremsendt ændringsforslag, men Karsten Pedersen fremkom med et ønske fra badminton på grund af holdsamarbejdet med Nyker, om at ændre seniorkontingentet fra nuværende 1.400 kr. / årligt til et lavere der kunne konkurrere med Nyker IF's kontingent på 800 kr. / årligt.
 
Der blev ikke vedtaget nogen ændring af kontingentet.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nuværende regel/kontingent er:
 
Årligt kontingent pr. 1. april 2015

Badminton/bordtennis/fodbold:

                      
00-11 år 400 kr.
12-18 år 700 kr.
19-39 år 1.400 kr.
40<motion> 800 kr.
Ledere 800 kr.Kontingentet opkræves 2 gange årligt i sæsonen med halvdelen. Medlemmer der ikke bor på Bornholm (eksiler) betaler 200 kr. pr. gren som opkræves ved sæsonstart.

Ved holdsamarbejde med andre klubber, kan afdelingen hvis vores kontingent er dyrere, godtgøre op til 25% af årskontingentet. Det kan aldrig blive billigere end i den samarbejdende klub.
 
Vi vil gerne have flere til at dyrke mere idræt og har derfor indført en rabat ved dyrkelse af flere grene/hold i HIF. Der betales fuldt kontingent for det dyreste hold og der gives en rabat på 50% på øvrige grene/hold.
 
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle