HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING

Fredag den 14. marts 2014 i Klubhuset kl. 19.30

Annonceret d.  22. februar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
                                           
 
         DAGSORDEN:                                                                                                                            Beslutninger
  1. Valg af dirigent                                                                                                                       Jan Vesth        
        2.  Formandens beretning v/Leif Nielsen                                                                                    Godkendt
 
        3.  Beretning fra udvalgene:
             Badminton:   Doris Carlsen (Michael Kaas Hansen)                                                                 Ej mødt          
             Bordtennis:   Jens Koefoed                                                                                                     Fremlagt
             Fodbold:       Henning Jensen                                                                                                 Fremlagt
             Gymnastik:   Iris V. Kofod                                                                                                       Fremlagt
             Petanque:      Kaj Erik Hansen                                                                                                Fremlagt
             Kroket:          Herdis Jensen                                                                                                    Ej mødt
             Floorball:       Carl Johan Mikkelsen                                                                                         Fremlagt

        4.  Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2013                                                                 Godkendt
             v/Susanne Olsen

        5.  Indkomne forslag:                                                                                                                 Ingen  

        6.  Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af                                                                  Uændret kontingent                               budget for 2014 v/Susanne Olsen                                                                                        Budget fremlagt

        7.  Valg af forretningsudvalg:
             A:     Formand for 2 år
                     På valg:  Leif Nielsen                                                                                                   Genvalgt for 1 år
        
             B:     2 forretningsudvalgs medlem for 2 år
                     På valg: Søren Gylling (modtager ikke genvalg)                                                         Johnny Asmussen
                     På valg: Michael Kaas Hansen                                                                                    genvalgt
 
             C:     1 forretningsudvalgs medlem for 1 år
                     På valg: Therese Jørgensen                                                                                      Helle Ebbesen
 
             D:     1 suppleant for 2 år,                                                                                                   Ingen valgt – best. fik
                      På valg: ej besat                                                                                                        tilladelse til at supplere
                     
        8.  Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
               På valg: Mogens Haugbølle, Kim Rømer,                                                                         genvalgt
                        og Per Mortensen                                                                                                   genvalgt
 
         9.  Valg af fanebærer for 1 år:    
               På valg: Knud Erik Olsen                                                                                                  genvalgt
                Suppleant: Iris Kofod                                                                                                     genvalgt
                                           
        10.  Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
               Revisor: på valg Flemming Hansen                                                                                 genvalgt
               Revisorsupp. på valg Britta Knudsen                                                                              genvalgt

        11.  Eventuelt:
               Årets leder 2013                                                                                                             Leif Mortensen
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle