HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING
        Fredag den 13. marts 2015 i Klubhuset kl. 19.30
        Annonceret d.  21. februar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
                                           
 
         DAGSORDEN:                                                                                            Beslutninger
         1. Valg af dirigent                                                                                       Jan Vesth                      
 
         2. Formandens beretning v/Leif Nielsen                                                    Godkendt
 
         3. Beretning fra udvalgene:
             Badminton:   Doris Carlsen (Johnny Asmussen)                                    Fraværende
             Bordtennis:   Jens Koefoed (Jørn Ole Riis)                                            Fremlagt
             Fodbold:       Henning Jensen                                                                 Fremlagt
             Gymnastik:   Iris V. Kofod                                                                       Fremlagt
             Petanque:      Kaj Erik Hansen                                                                Fremlagt
             Kroket:          Herdis Jensen                                                                   Fremlagt
             Floorball:      Carl Johan Mikkelsen                                                        Fraværende

         4. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2014                                 Godkendt
             v/Susanne Olsen

         5. Indkomne forslag: køb/salg af skur på havnen                                     Køb og salg godkendt
 
         6. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af                                  Nyt kontingent godkendt
              budget for 2015 v/Susanne Olsen                                                        Budget fremlagt

         7. Valg af forretningsudvalg:
             A:     Formand for 1 år
                      På valg: Leif Nielsen (modtager ikke genvalg)                           Johnny Asmussen
        
             B:     Kasserer for 2 år
                     På valg: Susanne Olsen                                                               genvalgt
             
             C:     1 forretningsudvalgs medlem for 2 år
                      På valg: Helle Ebbesen                                                               genvalgt
 
             D:     1 forretningsudvalgs medlem for 1 år
                      På valg: Michael Kaas Hansen(ekstraordinær udtrædelse)      Leif Nielsen
 
              E:     1 suppleant for 2 år,
                       På valg:                      ej besat                                                  Ej besat
                     
          8. Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
              På valg: Mogens Haugbølle, Kim Rømer,                                            genvalgt
              og Per Mortensen                                                                                genvalgt

          9. Valg af fanebærer for 1 år:    
              På valg: Knud Erik Olsen                                                                     genvalgt
              Suppleant: Iris Kofod                                                                          genvalgt
                                           
       10. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
             Revisor: på valg Flemming Hansen                                                    genvalgt
             Revisorsupp. på valg Britta Knudsen                                                  genvalgt

       11. Eventuelt: Årets leder                                                                       Marta Thorsen


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forslag til kontingentændring
 
 
Opdeling af kontingentet for nogle af afdelingerne på grund- og grenkontingent slettes og aldersopdelingen ændres.
 
Bestyrelsens forslag til årligt kontingent pr. 1. april 2015:
 
Badminton/bordtennis/fodbold
 
00-11 år 400 kr.
12-18 år 700 kr.
19-39 år 1.400 kr.
40<motion> 800 kr.
Ledere 800 kr.


Kontingentet opkræves 2 gange årligt i sæsonen med halvdelen. Medlemmer der
ikke bor på Bornholm (eksiler) betaler 200 kr. pr. gren som opkræves ved sæsonstart.
Ved holdsamarbejde med andre klubber, kan afdelingen hvis vores kontingent er dyrere,
godtgøre op til 25% af årskontingentet. Det kan aldrig blive billigere end i den samar-
bejdende klub.
 
Badminton motion
 
00-99 år 800 kr.


Kontingentet opkræves 2 gange årligt i sæsonen med halvdelen
 

Gymnastik
 
00-17 år 300 kr.
18-99 år 600 kr.
18-99 år for hold nr. 2 400 kr.
Kontingentet opkræves ved tilmelding
 
 
 
 Floorball
 
00-17 år 300 kr.
18-99 år 600 kr.Kontingentet opkræves ved tilmelding
 
 
Øvrige
 
Petanque 275 kr.
Kroket 275 kr.
Motion 150 kr.
Passive 100 kr.
   


Kontingentet opkræves ved tilmelding
 
 
 
 
 
 
 
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle