HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING

Fredag den 13. februar 2009 i Klubhuset kl. 19.30

Annonceret d.  24. januar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.

 

 

 

          DAGSORDEN:                                                                  Beslutninger:

          1.       Valg af dirigent                                                            Jan Vesth

 

2.       Formandens beretning v/Leif Nielsen                           Godkendt

 

3.      Beretning fra udvalgene:

         Badminton: Lene Graulund                                          Ej mødt

         Bordtennis:   Jens Koefoed                                         Fremlagt

         Fodbold:       Michael Glimberg                                   Ej mødt

         Gymnastik:   Iris V. Kofod                                          Fremlagt

         Håndbold:    Marianne Skriver                                    Fremlagt

         Petanque:      Kaj Erik Hansen                                    Fremlagt

         Kroket:         Herdis Jensen                                        Fremlagt

 

 

4.       Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2008         Godkendt

          v/Susanne Olsen

 

5.       Indkomne forslag:                                                      Ingen

 

6.       Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af             Uændret kontingent

          budget for 2009 v/Susanne Olsen                              Budget fremlagt

 

7.       Valg af forretningsudvalg:

          A:     Kasserer for 2 år

                   På valg:    Susanne Olsen                                  genvalgt

 

          B:      1 forretningsudvalgs medlem for 2 år:

                   På valg:    Helle Ebbesen (modtager ikke genvalg)  Therese Jørgensen

 

          C:      1 forretningsudvalgs medlem for 1 år

                   Ekstraordinært på valg Monica Ringheim           ingen valgt

 

          D:     1 suppleant for 2 år,

                   På valg:    Harley Nielsen (modtager ikke genvalg) Michael Hansen Bager

 

8.       Valg af klubhustilsyn for 1 år:

          På valg: Mogens Andersen, Jens Erik Lind,                genvalgt

                                 Kim Rømer, Hans Henrik Holm                    genvalgt

 

9.       Valg af fanebærer for 1 år:

          På valg: Kaj Erik Mortensen                                       genvalgt

          Suppleant: Iris Kofod                                                  genvalgt

 

10.     Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:

          Revisor: på valg Birger Kruse                                      genvalgt

          Revisorsupp. på valg Therese Jørgensen                      Flemming Hansen

 

11.     Eventuelt:

          Årets leder                                                                 Susanne Olsen

 

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle