HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING

Fredag den 12. februar 2010 i Klubhuset kl. 19.30

(udsat til mandag den 15. februar 2010 kl. 19.30 i klubhuset på grund af vejret)

Annonceret d. 23. januar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.

 

 

          DAGSORDEN:                                                                Beslutninger

          1.       Valg af dirigent                                                          Jan Vesth

 

          2.       Formandens beretning v/Leif Nielsen                          Godkendt

 

          3.       Beretning fra udvalgene:

                   Badminton:     Doris Carlsen                                       Fremlagt

                         Bordtennis:     Jørn Ole Riis                                        Fremlagt

                         Fodbold:         Michael Glimberg                                Fremlagt

                         Gymnastik:     Iris V. Kofod                                        Fremlagt

                         Håndbold:      Birgitte Mortensen                                Fremlagt

                         Petanque:        Kaj Erik Hansen                                  Fremlagt

                         Kroket:           Herdis Jensen                                      Ej mødt

 

             4.       Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2009         Godkendt

v/Susanne Olsen

5.       Indkomne forslag:

          Optagelse af lån på 300.000 kr. med pant i klubhus   Godkendt

 

6.       Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af             Uændret kontingent

budget for 2010 v/Susanne Olsen                               Budget fremlagt

 

7.       Valg af forretningsudvalg:

A:     Formand for 2 år

         På valg: Leif Nielsen                                          Genvalgt

 

B:      2 forretningsudvalgs medlem for 2 år

         På valg: Arne Martin Thorsen (modtager ikke genvalg)Michael Hansen Bager

         På valg: ej besat                                                 Ingen valgt

 

C:      1 suppleant for 2 år,

         På valg: ej besat                                                 Ingen valgt

 

8.       Valg af klubhustilsyn for 1 år: 

          På valg: Mogens Andersen, Jens Erik Lind,                 genvalgt              

                                 Kim Rømer, Hans Henrik Holm                    genvalgt

 

9.       Valg af fanebærer for 1 år:    

På valg: Kaj Erik Mortensen                                        genvalgt

Suppleant: Iris Kofod                                                  genvalgt

                                                                

10.       Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:

            Revisor: på valg Birger Kruse                                      genvalgt

            Revisorsupp. på valg Flemming Hansen                       genvalgt

 

11.       Eventuelt:

            Årets leder                                                                   Ethly Westh

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle