HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING

Fredag den 11. februar 2011 i Klubhuset kl. 19.30

Annonceret d. 22. januar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
 
 
                             DAGSORDEN:                                                                                         Beslutninger

1.                                      Valg af dirigent                                                             Jan Vesth 

2.                                      Formandens beretning v/Leif Nielsen                             Godkendt

3.                                      Beretning fra udvalgene:

Badminton:  Doris Carlsen                                            Fremlagt

Bordtennis:  Jens Koefoed                                            Fremlagt

Fodbold:       Michael Glimberg                                     Fremlagt

Gymnastik:  Iris V. Kofod                                             Fremlagt

Håndbold:    Torben Kjær                                            Fremlagt

Petanque:      Kaj Erik Hansen                                      Fremlagt

Kroket:          Herdis Jensen                                         Fremlagt

Volley:          Allan Børgesen                                        Fremlagt
 

4.                                      Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2010             Godkendt
v/Susanne Olsen

5.                                       Indkomne forslag:
Vedtægtsændring vedlagt                                            Godkendt
 

6.                                      Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af                Kontingent volley godkendt
budget for 2011 v/Susanne Olsen                                 Budget fremlagt

7.                                      Valg af forretningsudvalg:

A:     Kasserer for 2 år
         På valg: Susanne Olsen                                      Genvalgt
        
B:     1 forretningsudvalgs medlem for 2 år:                 
         På valg: Therese Jørgensen                                 Genvalgt

C:     1 forretningsudvalgs medlem for 1 år                    Ingen valgt
         På valg: ej besat                                                  Bestyrelsen fik tilladelse til
                                                                                   at supplere sig selv

D:     1 suppleant for 2 år                                              Ingen valgt
         På valg: ej besat                                                  Bestyrelsen fik tilladelse til
                                                                                   at supplere sig selv

8.                                      Valg af klubhustilsyn for 1 år: 

På valg: Mogens Andersen og Jens Erik Lind
             (modtager ikke genvalg)                                 Ingen valgt
             Kim Rømer, Hans Henrik Holm                         Genvalgt
                                                                                   Tilsynet fik tilladelse til at
                                                                                  
supplere sig selv

9.                                      Valg af fanebærer for 1 år:      
På valg: Kaj Erik Mortensen                                        
Genvalgt 

Suppleant: Iris Kofod                                                  Genvalgt
                             

10.                                  Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
Revisor: på valg Birger Kruse                                      Genvalgt
Revisorsupp. på valg Flemming Hansen                       Genvalgt

 

11.                                  Eventuelt:

                                                         Årets leder                                                                    
Bent Jørgensen 
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle