HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING
         Fredag den 10. marts 2017 i Klubhuset kl. 19.00
         Annonceret d.  18. februar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.
                                           
 
         DAGSORDEN:                                                                                  Beslutninger
 1. Valg af dirigent                                                                               Tom Vesth
 
 1. Formandens beretning v/Johnny Asmussen                                    Godkendt
 
 1. Beretning fra udvalgene:
            Badminton:   Doris Carlsen                                                             Fremlagt
            Bordtennis:   Kenny Jensen                                                            Fremlagt
            Fodbold:       Henning Jensen                                                         Fremlagt
            Gymnastik:    Iris V. Kofod                                                             Fremlagt
            Petanque:      Kaj Erik Hansen                                                        Fremlagt
            Kroket:          Herdis Jensen                                                           Fremlagt
            Floorball:       Carl Johan Mikkelsen                                                 Ej mødt
 
 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2016                             Godkendt
            v/Susanne Olsen
 
 1. Indkomne forslag                                                                          Ingen
 
 1. Fastsættelse af kontingent og                                                         Ændringsforslag godkendt
            fremlæggelse af budget for 2017 v/Susanne Olsen                         Fremlagt
 
 1. Valg af forretningsudvalg:
            A:     Kasserer for 2 år
                     På valg: Susanne Olsen                                                         Genvalgt
             
            B:     Forretningsudvalgs medlem for 2 år
                     På valg: Helle Ebbesen                                                          Genvalgt
 
            C:     1 suppleant for 2 år,
                     På valg:  ej besat                                                                  Ej besat
                     
 1. Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
             På valg: Mogens Haugbølle, Kim Rømer,                                       Genvalgt
                          og Kenny Jensen                                                             Genvalgt
 
 1. Valg af fanebærer for 1 år:    
            På valg: Tom Vesth                                                                        Genvalgt
            Suppleant: Iris Kofod                                                                     Genvalgt
                                           
 1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:
            Revisor: på valg Flemming Hansen                                                Genvalgt
            Revisorsupp. på valg Britta Knudsen                                              Genvalgt
 
 1. Eventuelt:
            + årets leder                                                                                 Per Holm
            + udnævnelse af æresmedlem                                                      Henning Jensen
 

 
 
Bestyrelsens forslag til ændring af kontingent:
 
Vi vil gerne have flere til at dyrke mere idræt og bestyrelsen foreslår derfor en rabat ved dyrkelse af flere grene/hold i HIF. Der betales fuldt kontingent for det dyreste hold og der gives en rabat på 50% på øvrige grene/hold .
 

 
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle