HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING

Fredag den 1. marts 2013 i Klubhuset kl. 19.30

Annonceret d.  9. februar i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.

 

 

                      DAGSORDEN:                                                                          Beslutninger

1.                           Valg af dirigent                                                              Jan Vesth        

 

2.                             Formandens beretning v/Leif Nielsen                            Godkendt

 

3.                              Beretning fra udvalgene:
Badminton:   Doris Carlsen                                      Fremlagt         

Bordtennis:   Jørn Ole Riis                                       Fremlagt

Fodbold:       Peter Christiansen                              Fremlagt

Gymnastik:   Iris V. Kofod                                      Fremlagt

Petanque:      Kaj Erik Hansen                                Fremlagt

Kroket:          Herdis Jensen                                   Fremlagt

Floorball:       Søren Gylling                                    Fremlagt

 

4.                                   Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2012       Godkendt

v/Leif Nielsen

 

5.                                      Indkomne forslag:                                                   Ingen

 

6.                                    Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af         Gymnastik 0-17 år
budget for 2013 v/Susanne Olsen                          forhøjet med 50 kr.

                                                                                                                       Budget fremlagt

7.                                    Valg af forretningsudvalg:

A:     Kasserer for 2 år

         På valg:  Susanne Olsen                              Genvalgt        

        

B:     1 forretningsudvalgs medlem for 2 år:                 

         På valg:  Therese Jørgensen                        Genvalgt

 

C:     1 suppleant for 2 år,                                  Ingen valgt – best. fik

         På valg: ingen valgt                                tilladelse til at supplere

                     

8.                                     Valg af klubhustilsyn for 1 år: 
På valg: Mogens Haugbølle, Kim Rømer            Genvalgt        

                                                         Per Mortensen                                      Genvalgt

 

9.                                    Valg af fanebærer for 1 år:    

På valg: Kaj Erik Mortensen (ønsker ikke genvalg)      Knud Erik Olsen

Suppleant: Iris Kofod                                          Genvalgt

                                           

10.                             Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:

Revisor: på valg Flemming Hansen                               Genvalgt

Revisorsupp. på valg Britta Knudsen                            Genvalgt

 

11.                                  Eventuelt:

Årets leder 2012                                                       Jeppe Pedersen

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle