­­­­Generalforsamlingen d. 18. marts 2022
Beretning

 
Endnu engang velkommen til jer alle sammen – og godt at se, at så mange er mødt op til årets generalforsamling.
Vi har annonceret en del på Facebook, det har virket, hvor vi blandt andet skrev: ”Kom og hør hvordan 2021 er gået, hvad der sker i Hasle Idrætsforening her og nu – og vær med i en uformel snak om fremtiden”.
Jeg vil komme lidt ind på året 2021 – de respektive afdelinger vil også kommentere det forgangne år – og så vil jeg komme mere ind på ”her og nu” og tiden der kommer. Jeg håber, at vi kan få en god snak, dialog om fremtiden – hvor og hvordan ser vi vores forening i tiden der kommer.
 
De sidste par år har været en noget atypisk periode - en udfordrende tid, både for os som mennesker men også for vores forening.
Jeg vil ikke gentage mig selv fra sidste år, men vil alligevel kort nævne, at COVID19 også – ligesom i 2020 - satte sit præg på 2021.
Myndighederne kom med diverse anbefalinger, restriktioner og nedlukninger, som gjorde det sværere at være leder, træner og ikke mindst aktiv.
TAK til jer alle, for at vi kom så godt gennem året som vi gjorde – vi skulle nærmest hele tiden, og så igen, forholde os til hvad vi måtte og ikke måtte. Det har ikke været nemt, men jeg synes vi har været forandringsparate og rigtig godt udnyttet og klaret de muligheder som vi havde.
Vi har klaret – og klarer - os godt.
Hasle Idrætsforening er inde i en god udvikling.
Økonomisk har vi også klaret os godt.
Vi har grundet Corona`en ikke haft den samme – skal vi sige ”normale” indtjening som vi plejer - jeg tænker blandt andet på Sildefesten og vores Bankospil, som begge normalt genererer store økonomiske tilskud til vores idrætsforening.
Men takket være god hjælp fra statens Corona puljer og den bornholmske trio: Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand og Brdr. Larsens Legat er vi kommet helskindet igennem 2021 – godt og vel endda.
 
Vi har også i 2021 fået god hjælp fra DGI og DIF’s Foreningspulje.
Vi har fået støtte til mange projekter – en lang række projekter var ikke blevet til noget uden denne hjælp. Jeg har løbende nævnt det i Hasle Nyt – dels hvad vi har fået af penge og dels hvad vi har brugt dem til.
Jeg vil her springe lidt ind i 2022 og nævne, at vi for nogle få dage siden har fået støtte til fitness udstyr (28.875), et kamera til fodboldafdelingen (21.469), en boldkanon til badminton (21.000), nyt udstyr til esport (20.000) og til en oplevelses camp til bordtennis (17.000).
Alt sammen noget der er med til at udvikle vores forening. Tak for det!
 
Det får mig til at komme lidt ind på det seminar vi holdt på Hotel Herold i november måned, hvor vi var ca. 50 samlet – alle afdelinger var repræsenteret.
Én af overskrifterne hed: ”Hvad vil vi med HIF i fremtiden”?
– og en anden hed: ”Hvad vil vi kendes for i HIF”?
 
Der kom mange spændende idéer og tanker på bordet.
 
Og med det i baghovedet – og en god økonomi i ryggen turde vi kaste os ud i nye projekter – nye tilbud til klubbens nuværende medlemmer og kommende medlemmer.
Et af vore mål i klubben er, at kunne tilbyde den idræt nærområdet efterspørger – hvis det vel at mærke er realistisk.
 
På mødet på Herold kom der også forslag om ny kontingentstruktur, som Trine og Carsten har kigget nærmere på. Hvad, hvordan og hvorledes – der er kigget og regnet på mange muligheder, og bestyrelsen er kommet frem til et forslag om ét kontingent per medlem. Forslaget præsenteres – og vil komme til afstemning senere.
Ét kontingent – og du kan dyrke ligeså mange idrætter du vil. Jeg ser muligheder. Jeg kan for eksempel godt forestille mig nogle af fodboldspillere spille noget floorball i den kommende vinter – og nogle fra gymnastik holdene vil spille noget badminton? Der er muligheder – og der bliver flere af dem!
 
I går - kl. 16 for at være helt præcis - åbnede vi således op for tilbud om Fitness i de tidligere kontorlokalerne i det tidligere kyllingeslagteri. Vi annoncerede åbningen på 3 Facebook sider onsdag morgen, sider som har fået knap 100 likes – ligesom vi har fået mange henvendelser, tilkendegivelser og spørgsmål.
I går var der 12 der mødte op – vi havde åbent i 3 timer - og kørte en tur på cyklerne og testede maskinerne.
Det er godt at se og mærke interessen når vi sætter noget nyt i gang J
Og så er der Padel-tennis: Det er en voksende sport, og mange af vore medlemmer spiller Padel i Rønne. Vi håber at kunne byde velkommen til Padel senere i år – vi er ”så tæt” på at sætte underskriften på kontrakten med leverandøren, og så er det ”bare” byggeansøgnings sagsbehandlingstid der bestemmer hvornår vi kan åbne op for dette tilbud.
 
Vi tilbyder Padel tennis i forenings regi – som den første forening på øen. Vi vil ikke være afhængig af en kommerciel udbyder, der bestemmer priserne for leje af baner og bestemmer hvornår vi kan råde over banerne. Vi har pengene til det – financieringen er på plads – anlægget koster i runde tal en million – og også her har vi også nydt godt af fonde: Pt. har fået 385.000 kr. til hjælp til etablering af Padel anlægget.
 
For knap 2 måneder siden fik vi en forespørgsel fra nogle forældre om muligheden for at låne hallen til en omgang uforpligtende ”leg” med redskaber og bold for aldersgruppen 0 til 8 år - vi kalder tilbuddet ”Bold, leg og gymnastik”.
En kæmpe succés: Mellem 20 og helt op til 40 børn – og deres forældre - mødes hver søndag mellem kl. 10 og 12 hvor de hygger og leger. Dette tilbud kører til og med søndagen efter påske.
 
 
 
Rent medlemmæssigt ser det også godt ud:
Vi har haft en medlemsfremgang på godt 100 i 2021 – vi havde 565 medlemmer i HIF ultimo 2021.
Og så er der det med ”kasketterne”:
Vi er – stadig – nogen få der render rundt med mange kasketter på hovedet. Alt for mange kasketter.
Udfordringen for os i 2022 er, at vi bliver flere ledere, trænere og tovholdere der kan bære nogen af de nævnte kasketter.
Altså: Vi skal have flyttet de mange kasketter på få hoveder til få kasketter på flere hoveder.
Jeg håber vi kan knække koden – det skal vi!
”Måske din nabo – din kusine – din onkel er én der kan være et aktiv i vores forening”?!
 
Trods udfordringen med de mange kasketter, så synes jeg, at vi har meget at glæde os over – og glæde os til.
Efter 2 års pause kan vi om godt 3 ½ måned igen mødes til byens fest, Sildefesten. Sildefestudvalget har et flot program klar til denne traditionsrige fest.
Men ikke en Sildefest uden mange frivillige – vi mangler mange!
Udvalget vil om meget kort have et overblik hvem vi mangler til hvad, og så er det at I – og de tidligere nævnte genboer, fætre og onkler og andre medlemmers – skal se, om I og de ikke også kan afse nogle timer.
Sildefesten giver et rigtig godt bidrag til vores forenings drift og udvikling.
Husk – det er vores alle sammen ’s ansvar det her.
Og så har vi et fodboldhold der spiller med om oprykning til Københavnsserien – det bliver så spændende at se om det lykkes.
Jeg glæder mig til de afgørende kampe.
 
Jeg glæder mig også over den måde de enkelte udvalg ledes på – trofasthed og entusiasme vil jeg kalde det – tak for det.
Også en stor tak til det Sildefestudvalget – som i øvrigt tryllede et brag af en efterårsfest op af hatten, i Hasle Hallen, med et fint overskud til foreningen - og Bankoudvalget for deres store arbejde for vores forening. Imponerende.
Og så er der klubhusudvalget og klubhusadministrationen – hvad skulle vi gøre uden jer?  
Forretningsudvalget, Bestyrelsen, vores revisor, de forskellige udvalg, ledere og trænere – tak til jer alle for godt, trofast og loyal samarbejde.
Også en tak til Bytinget for samarbejdet i forbindelse med vore fælles arrangementer.
 
Jeg har talt lidt om 2021 og noget mere om hvad der sker her og nu – og vil slutte med nogle spørgsmål:
Hvis vi kigger lidt længere frem i tiden – hvilke ønsker og drømme har vi til fremtiden? – skal vi for eksempel arbejde videre med tankerne om en tilbygning til klubhuset?
Tilbygning der kan rumme mere plads til en voksende esport afdeling, rumme et Fitness center, lokaler til yoga og små gymnastikhold og …..
Hvad siger I?

Lad os starte snakken om vore tanker og drømme under eventuelt eller under middagen. Med disse ord slutter jeg min beretning.
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle