Iflg. vedtægterne § 3, stk. 1 c : 
Som æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne medlemmer, der i en længere årrække har virket til foreningens gavn og trivsel.
Æresmedlemmer fra Hasle Idrætsforening og Idrætsforeningen Standard, som blev sammenlagt den 25. april 1988.
1940 Lærer Jens Jørgensen

1957 Harry Thiesen

1972 Solvejg Munch

1972 Svend Aage Jensen

1982 Holger Hansen

1982 Henry Andersen

1982 Vilmer Jensen

1982 Frede Thiesen

1982 Karlo Finne

1982 Henning Jørgensen

1996 Kaj Erik Mortensen

1996 Knud Bech

 
2005 Bjarne Westerdahl

2005 Leif Nielsen

2005 Kenny Jensen

2016 Mogens Haugbølle

2016 Jan Haagensen

2016 Morten Bech

2016 Teddy Sørensen

2017 Henning Jensen

2021 Susanne Olsen

2021 Iris Viborg Kofod

2021 Herdis Jensen

2021 Jeppe Pedersen

2021 Kaj Erik Hansen
Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle